செவ்வாய், 17 மே, 2011

பக்தியும்,சேவையும்

மனித உறவுகளைப் பற்றிமனிதர்கள் உறவாடலில் தேவையென்பது ஒரு பெரும்பங்கை வகிக்கிறது.  தேவை என்பது அளவோடு இருந்தால் தான் மனித உறவுகள் இன்பமாக இருக்கும்.இத் தேவையை அளவோடு வைத்திருப்பது கடினம்.அது,அளவை  மீறும் பொழுது பிரச்சனைகள் உண்டாகின்றன.

     தேவையைப் போல பிரச்சனை உண்டாக்கக் கூடிய இன்னொரு விஷயம் அதிகாரம் செய்வது.மனிதர்கள் மற்றவர்களை அடக்கி ஆள்வதில் ஓர் இன்பம் காண்கிறார்கள்.கணவன்,மனைவியிடையே பிரச்சனை உண்டாவதற்குக் காரணம் இதுதான்.பெரியவர்களான பிறகு பிள்ளைகள் பெற்றோரின் அதிகாரத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் போனால் பிரச்சனை வருவதுண்டு.நட்பு வட்டத்திலும் கூட இவ்வாறான பிரச்சனை எழுவதுண்டு.