செவ்வாய், 12 மே, 2015

ஸ்ரீ அரவிந்த சுடர்


  •              தீர  யோசனை  செய்து  சேர வேண்டும்.

                      சேர்ந்தால்  பிரியக் கூடாது.


                     நம்மால்  ஆதாயமில்லாவிட்டால் இனி நட்பு  நீடிக்காது
                     என்பது  நட்பல்ல.

           ஆதாயம்  இல்லை என்பதால் விலகக் கூடாது என்ற  நல்லெண்ணம்                     ஆதாயத்தை உற்பத்தி செய்ய வல்லது.

  
                   நட்பு நஷ்டத்தைக் கடந்தது.

வியாழன், 16 ஏப்ரல், 2015

ஜீவியத்தின் ஓசை


                                               


உடலின்  உணர்வாக ஆன்மா  வெளிப்படுவது உடல்நலம்.

நல்லெண்ணம்  சக்தி  வாய்ந்தது.

அது  பிறர் வாழ்வை  அளவு  கடந்து உயர்த்தும்.

நல்லெண்ணம் தரும் பலனில் ஆன்மீகப் பலன் முதன்மையானது.

திங்கள், 23 மார்ச், 2015

ஜீவிய மணி
 கற்பனையில் பலிக்கும் கருத்திற்கு நடைமுறையில் உயிர் பெறும் உரிமை       உண்டு.


பொருள்  வரும் பொழுது  அருள்  உடன்  வரும்.


மனம்  செய்யாததை  பணம்  செய்யாது.


பணம்  செய்யாததையும்  மனம் செய்யும்.

வெள்ளி, 20 மார்ச், 2015

யோகவாழ்க்கை விளக்கம்

ஆன்ம  வளர்ச்சி   
             ஞான யோகத்திற்கு  நிஷ்டை  கருவியாவதுபோல்,ஆன்மாவின்  வளர்ச்சிக்கு ஆர்வம் கருவியாகிறது.

ஞாயிறு, 5 அக்டோபர், 2014

அதிர்ஷ்டம்                                    அன்னையின் மலரடி பணிந்து தவத்திரு கர்மயோகி அவர்கள் தந்துள்ள அதிர்ஷ்டம் என்னும் நூல் அதிர்ஷ்டத்தின் திறவுகோல்.

                                                    அகவாழ்வின் பலன் வேறு.புறவாழ்வில் பொருளால் கிடைத்த  பலன் அகவாழ்வில் அன்னையின் அருள் என உணர்வதால் அகமும்,புறமும் அருளாலும்,அன்பாலும் நிறையும் அற்புதம் ஏற்படுகிறது

                                            பலனின் அளவு பெருகுவது,தாழ்ந்த நிலையிலும் திறமையை ஏற்ற்ப் பாராட்டுவது அடுத்த கட்டத்திலும் அன்பு பெருகி ஆதரவளிப்பது கடைசிக் கட்டத்திலும் கிடைப்பது புற வாழ்வு அளிக்கும் அன்னை நிறைவுகளாகும்.

                                               ஒரே வேலையாக இருப்பினும் அதைச் சிறிய இடத்தில் செய்வதற்கும்,பெரிய இடத்தில் செய்வதற்கும் நடைமுறை சௌகரியங்கள் இடத்திற்கேற்ப அமையும்.கடையில் 30 வருஷம் வேலை செய்தால் மாதச்சம்பளம் கிடைக்கும்.ஓய்வு பெறும்போது ஒரு சன்மானம் கிடைக்கும்.அரசாங்க வேலை என்றால் ஓய்வு பெற்ற பின்னும் கடைசிவரை பென்ஷன் உண்டு.இடத்திற்கேற்ற பலன்.அதே போல் வாழ்வுக்கும்,அன்னை வாழ்வுக்கும் மாற்றமுண்டு.வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமானால் நியாயம் இருந்தால் போதாது.வலிமை வேண்டும்.அன்னை வாழ்வில் நியாயம் இருந்தால் வலிமைக்கு உரிய வெற்றியையும் அன்னை வழங்குவார்.


                                       

சனி, 26 ஏப்ரல், 2014

ஆன்ம சிந்தனை
     தினமும் தவறாமல் தியானம் செய்தால் படிப்படியாக ஆன்மீக        முன்னேற்றம்  காணலாம்.

       
           ஆன்ம  விழிப்புணர்வு  ஏற்படும் போது  வழ்க்கையைச் சிறப்பாக        வாழ்வதற்கான  ஆற்றல் பெறப்படுகிறது.


     கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையிலிருந்து விழிப்புணர்வு  ஆற்றல்  உண்டாகிறது.


    நாம்  செய்ய  வேண்டியதெல்லாம்  இறைவனிடம்  அமைதியாக   சரணடைவதுதான்.

புதன், 1 ஜனவரி, 2014

ஆன்ம அழைப்பு

தலைப்பைச் சேருங்கள்
தன்னையறிதலுக்கு அறிகுறிகள்

  •     எரிச்சல்- இன்றைய பழக்கங்களை விடப் பிரியமில்லை.
  •     சந்தோஷம் - தன்னையறியும் நிலை.
  •     மலர்ந்த உணர்வால் பெரு மகிழ்ச்சி - தன்னையறிதல்.
  •     நடப்பதை அறியும் தெளிவு -எல்லையைத் தாண்டிய நிலை.


அவரவர் வாழ்வின் சிற்பி அவரவர் எண்ணங்களே.